Herindeling: rapport Grenzeloos gunnen

We verkeren in een grenzeloos vreemde situatie: de provincie Groningen wenst het aantal gemeenten van 23 terug te brengen naar 6 en wel zo snel mogelijk. Of we in mei even aan willen geven dat we instemmen….. Door zo te handelen meet de provincie zich een rol aan die ze formeel niet heeft. Bovendien heeft minister Plaskerk gezegd gemeenten niet tot herindeling te willen dwingen. Het rapport Grenzeloos gunnen kan dus zo bij het oud papier gezet worden en misschien zouden we dat ook gewoon moeten doen!

Schaalvergroting heeft in de zorg en in het onderwijs geen enkele verbetering gebracht: er verdwijnt in die twee sectoren steeds meer geld in een oneindig diepe put en niemand heeft er nog grip op. Waarom moeten gemeenten daar achteraan? De verklaring is te vinden in de vanuit het rijk opgelegde decentralisatie. Gemeenten moeten taken van het rijk overnemen en krijgen daar te weinig geld voor. Zo kan Den Haag “bezuinigen” terwijl gemeenten niet meer weten waar ze het geld vandaar moeten halen. Ziedaar de werkelijke reden voor de herindeling. De burger zal er door de gemeentelijke herindeling niet op vooruit gaan en het zal uiteindelijk ook niet tot een besparing leiden.

Alhoewel… als er in de provincie Groningen nog maar 6 gemeenten over zullen zijn dan kunnen we het provinciebestuur wel opdoeken. Dat zal ongetwijfeld een leuke en gemakkelijke besparing opleveren want hoeveel taken voert de provincie uit? Weinig ten opzichte van de gemeenten. Opmerkelijk genoeg voelt het provinciebestuur helemaal niets voor het opgaan in een grote noordelijke provincie.

Als de gemeente Ten Boer opgaat in de gemeente Groningen dan zal dat niet gebeuren vanuit de overtuiging dat een grotere gemeente beter is, maar vanuit een financiële noodzaak die veroorzaakt wordt door de decentralisatie van taken. Groningen is verreweg de beste keus: ondanks de financiële problemen van de stad is het de sterkste partner die we kunnen krijgen. Bovendien werken we al intensief samen.

Maar de provincie is nog niet van ons af want we hebben een onoverkomelijk financieel probleem. We hebben een begroting van 11 miljoen euro en we moeten ongeveer 11 miljoen euro afboeken op de gronden die onverkoopbaar blijken. Uiteraard hadden die gronden nooit aangekocht moeten worden, maar dat is een kwestie van voortschrijdend inzicht. Destijds gaf de provincie bij monde van de heer Calon aan dat het verstandig zou zijn om tot aankoop over te gaan. Ten Boer kan de 11 miljoen euro niet afboeken en het kan niet zo zijn dat de provincie nu niet thuis geeft. Banken die wankelen worden door de Nederlandse overheid geholpen. Griekenland en Cyprus worden door de Nederlandse overheid uit de brand geholpen. Natuurlijk zijn de gewone Grieken en Cyprioten niet schuldig aan de financiële wantoestanden van hun landen. Datzelfde geldt voor de inwoners van Ten Boer: zij zijn niet schuldig aan het enorme financiële probleem van de gemeente. Ook zij hebben recht op hulp! En aangezien de provincie de eerste instantie is tot wie wij ons kunnen wenden vragen wij de provincie de inwoners van Ten Boer niet te laten barsten! Overtuig ons van het bestaansrecht van de provincie Groningen.

 

Namens de PvdA fractie Ten Boer, Rita Pestman