17 januari 2014

Wethouders kandidaat M/V gemeente Ten Boer

De gemeente Ten Boer (7000 inwoners) bestaat uit zeven dorpskernen waarvan Ten Boer het hoofddorp is.

Het dorp Ten Boer beschikt over een groot aantal voorzieningen waaronder een zwembad, bibliotheek, sportvelden, winkelcentrum, gezondheidscentrum en een centrum voor jeugd, opvoeding, werk en uitkering.

Wat zijn de onderwerpen waar u als wethouder mee te maken krijgt?

De crisis op de woningmarkt heeft Ten Boer zwaar getroffen; de gemeente heeft miljoenen gestoken in het aankopen van grond voor nieuwbouwplannen die door de crisis onverkoopbaar is gebleken. De schuld die hiermee gepaard gaat heeft er voor gezorgd dat de gemeente eind 2013 de artikel 12 status heeft aangevraagd.

Daarnaast heeft de commissie Jansen in haar rapport “Grenzeloos Gunnen” geadviseerd de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren te laten fuseren tot één  gemeente.

De komende jaren zullen dus in het teken staan van het wegwerken van een aanzienlijke schuld en een op handen zijnde herindeling. Ook de gevolgen van de gaswinning en mogelijke aardbevingen zullen veel tijd en aandacht vragen.

De PvdA in Ten Boer is er erg veel aan gelegen om zoveel mogelijk voorzieningen in de benen te houden.

Bij een te verwachten herindeling vinden wij het belangrijk om het bestuur dicht bij de burger te houden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hoopt de PvdA actief deel uit te mogen maken van een coalitie om bovenstaande problematiek en uitdagingen in goede banen te leiden. Onze huidige wethouder Lambert Stoel heeft te kennen gegeven na de gemeenteraadsverkiezingen afscheid te nemen als wethouder.

 

We zijn dus op zoek naar een nieuwe kandidaat wethouder.

Iemand met ruime werkervaring, bij voorkeur in een leidinggevende positie, bestuurlijke ervaring en een breed maatschappelijk netwerk die bovendien beschikt over analytisch vermogen, daadkracht en een politieke antenne. Iemand die de visie van de partij weet te verwezenlijken in goede samenwerking met andere partijen .

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit de gemeente Ten Boer.

Sollicitaties kunt u tot uiterlijk 28 februari 2014 sturen naar yvonnemorselt@gmail.com.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de onderstaande leden van de selectiecommissie

Yvonne Morselt: yvonnemorselt@gmail.com

Monique Quanjel: maqmaq61@hotmail.com

Peter Pierie: peterpierie@ziggo.nl