30 oktober 2014

Vernieuwing Sociaal Domein

Op 29 oktober sprak de gemeenteraad van Ten Boer over de Wmo en de Jeugdhulp. De fractie heeft ingestemd met de plannen, maar wel met de aantekening “onder protest”. Uit de woordvoering blijkt waarom. Die link : Vernieuwing Sociaal Domein