Door Rita Pestman op 30 mei 2015

Saneringsbegroting en voorzieningen

Vandaag moeten we een besluit nemen over de saneringsbegroting. Dat betekent dat we aan het eind van het artikel 12 traject komen. We danken in de eerste plaats de inspecteur artikel 12 voor al haar inspanningen. In de tweede plaats gaat onze dank uit naar de wethouder en de ambtenaren die zich intensief met de bezuinigingsvoorstellen hebben bezig gehouden. Er is heel veel werk verzet.
De fractie van de PvdA is vanaf het begin duidelijk geweest over de bezuinigingsvoorstellen. We zijn bereid om kritisch naar de uitgaven van de gemeente te kijken, maar we willen niet dat onze bewoners getroffen worden. De leefbaarheid wordt hier al zo aangetast door aardbevingen.
Op ons verzoek heeft de gemeente een brief naar Den Haag gestuurd over de stapeling van problemen. Tijdens de commissievergadering over de saneringsbegroting liet de wethouder weten dat er in Den Haag overleg plaats had gevonden. Den Haag wilde graag dat we in zouden stemmen met de saneringsbegroting opdat er geen procedures door elkaar heen zouden lopen. Uit het verslag dat de wethouder ons gaf bleek dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich wel met onze problemen bezig zou gaan houden.
Vanmiddag ontvingen we een schriftelijke reactie van BZK en we moeten zeggen dat we blij verrast zijn door de inhoud. Uit de brief spreekt begrip en medeleven. Op korte termijn zal met de gemeente overlegd worden over hoe de geconstateerde knelpunten opgelost kunnen worden.
Als de overheid werkelijk uit is op herstel van vertrouwen dan is dit volgens ons de manier waarop dat zou moeten. Het Ministerie van Economische Zaken kan hier veel van leren.
We stemmen in met de saneringsbegroting in de verwachting dat ons vertrouwen niet beschaamd zal worden en er daadwerkelijk hulp geboden wordt zodat de leefbaarheid voor onze inwoners qua voorzieningen in stand gehouden wordt.

De fractie van de PvdA
Henk Lode
Rita Pestman

Rita Pestman

Rita Pestman

Ik ben in 1963 in Groningen geboren. Sinds 1972 woon ik in Garmerwolde. Ik heb Franse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als bijvak Internationaal Recht. Sinds januari 1988 werk ik als docent in het voortgezet onderwijs. In mei 2008 ben ik geïnstalleerd in de gemeenteraad. Het raadswerk bevalt me uitstekend. Het

Meer over Rita Pestman