5 oktober 2013

PvdA Partijvoorzitter Hans Spekman naar Delfzijl

De PvdA afdeling Delfzijl houdt op dinsdag 8 oktober a.s. een openbare bijeenkomst met als gast partijvoorzitter Hans Spekman (De Molenberg, aanvang 19.30 uur).

De bijeenkomst, waarop eenieder welkom is, is een voortzetting van openbare gesprekken die afgelopen voorjaar zijn gehouden over het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Belangrijke thema’s voor het verkiezingsprogramma, zoals leefbaarheid in relatie tot bevolkingsontwikkeling, kleine scholen, toekomst van de zorg en bevorderen van innovatief ondernemerschap, zullen aan de orde komen en worden bediscussieerd.

De actuele politiek zal ongetwijfeld ook aan de orde komen.

Met Hans Spekman zal ook uitdrukkelijk worden gesproken over de vraag hoe we gemeenteraadsverkiezingen ook echt over de gemeente kunnen laten gaan en minder over de landelijke waan van de dag.

Naast leden van de Partij van de Arbeid zijn ook anderen van harte welkom om aan de discussie mee te doen. Vooraf aanmelden is niet nodig.