15 juli 2013

Oudste lid afdeling overleden

Het oudste PvdA lid, mevrouw A. Schutter-Postma is 5 juli 2013 op 99 jarige leeftijd overleden. Na een val in haar aanleunwoning heeft zij een aantal ribben gebroken; de volgende morgen is zij  overleden. Haar man Tiddo Schutter was van 1966-1970 en van 1974-1978 wethouder voor de PvdA in de gemeente Ten Boer.

 

Zij was het oudste lid en ondanks haar hoge leeftijd en haar slechte gezichtsvermogen, bleef zij betrokken bij alles wat haar raakte. Dat gold ook voor haar politieke idealen. ‘Ik weet niet wat mijn kinderen doen, daar hebben we het nooit over, maar ik kan niet anders dan de idealen van de sociaal democratie trouw te blijven’, zei ze bij ons laatste bezoek aan haar.

Wij wensen de familie alle sterkte toe!

Bestuur en leden PvdA, afdeling Ten Boer