21 mei 2013

Ledenvergadering afdeling Ten Boer

Locatie: Buurhoes

Datum: 27 mei 2013, 20:00

A g e n d a – concept

 

1  Opening – vaststelling agenda

2  Verslag over 2012 en plannen voor 2013 van de fractie (punt is blijven liggen op 4 februari)

3  Traject naar gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

a. procedure en tijdpad

b. voorbereiding kandidatenlijst

c. voorbereiding verkiezingsprogramma

d. campagneplanning

Pauze

4  Gemeentelijke herindeling

5  Rondvraag

Sluiting