26 september 2013

ledenvergadering Afdeling Ten Boer

Datum   : 8 oktober 2013

Plaats   : Buurhoes te Ten Boer, rode zaal

Tijd      : 20:00 uur

 

 

A g e n d a

1.     Opening – vaststelling agenda

2.     Verslag vergadering 27 mei 2013, zie bijlage

3.     Traject naar gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

a. de voortgang van de werkzaamheden van de kandidaatstellingscommissie

b. het ontwerp voor het verkiezingsprogramma

c.  voorstelcampagneplanning

4.     Rondvraag

5.     Sluiting