3 januari 2014

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

De leden van de Partij van de Arbeid hebben de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Daarbij is de huidige fractievoorzitter Rita Pestman gekozen als lijsttrekker. Op de plaatsen 2 , 3 en 4 vindt vernieuwing plaats: Henk Lode op plaats 2,  Peter Redeker op plaats 3 en Teun van der Veen op plaats 4. IJzebrand Dobma, zittend raadslid staat op plaats 5.  De lijst wordt compleet gemaakt met op resp. plaats 6 t/m 13: Hillie Ramaker-Tepper, Dieta Kruizinga-van Bruggen, Peter Free,  Jona van Keulen, Marianne Meester, Yvonne Morselt-de Ruyter, Peter Pierie en lijstduwer  Lambert Stoel.

Hij is de huidige wethouder en is niet herkiesbaar. Voor een kandidaat wethouder zal breder gezocht worden naar iemand met ervaring.  Dit gezien de grote opgaven waar Ten Boer voor staat: de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente , bijvoorbeeld zorg & werk, jeugdzorg en passend onderwijs, daarnaast het behoud van het voorzieningenniveau in relatie tot de financiële positie en de gemeentelijke herindeling.