18 januari 2014

hand aan de kraan, hand van de knip

De klok telt af, na een jaar van wachten komt Minster Kamp zijn belofte na. Binnen een jaar na die boodschap komt hij met een antwoord, een plan voor Groningen. De Groningse PvdA kijkt gespannen uit naar de inlossing van die belofte.  De minster zou  onderhand moeten snappen dat Groningen zich niet laat afschepen met een zoethoudertje

Veiligheid voorop

De lijn van de PvdA is helder: veiligheid staat voorop. Veiligheid is een recht van elke Nederlander en daarmee ook van elke Groningen. Het gaat dan niet alleen om veiligheid in en van het eigen huis, maar ook om veiligheid in onze scholen, op onze bruggen en langs onze dijken.

Ieder plan waarbij de veiligheid van de Groningse bevolking niet geborgd wordt is wat ons betreft onacceptabel. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM )heeft hierover advies uitgebracht aan de minister. Onze inwoners zouden het niet begrijpen als de Minister  van het advies afwijkt.  Geld speelt hierbij geen rol zoals Diederik Samsom in Loppersum al zei. Er zal minder gas uit de grond gepompt moeten worden.

Verklaring van Huizinge

Afgelopen november heeft heel Groningen zich in de verklaring van Huizinge geschaard achter het rapport van de commissie Meijer. Dat is ons toetsingskader

Of de plannen van de minister voldoende tegemoet komen aan de aanbevelingen die gedaan zijn in het rapport van de commissie op het gebied van het vergoeden van de schade zullen we bezien. De eerste berichten stemmen gunstig maar de details zijn nog niet bekend. Er mag niet voorbijgegaan worden aan preventieve maatregelen en de waardedaling van de woningen als gevolg van de gaswinning.

Daarnaast zullen we toetsen of er voldoende geïnvesteerd wordt op het gebied van duurzaam economisch perspectief voor de regio en investeringen in de leefbaarheid.

Samen sterk

De lokale PvdA fracties staan samen voor deze lijn waarbij we als een man staan voor de belangen van Groningen.  Veiligheid voorop met oog voor perspectief