7 november 2014

Begroting 2015

In verband met de bijzondere financiële omstandigheden van de gemeente Ten Boer dit jaar geen uitgebreide Algemene Beschouwingen bij de bespreking van de gemeentebegroting van 2015. De fractie van de PvdA vestigt wel de aandacht op een aantal gevoelige punten: met name de verhoging van de OZB op last van het Rijk en de aardbevingsproblematiek.  Zie bijgevoegd stuk BEGROTING 2015