Kadernotitie voor de actualisatie van het MJP van de NCG