Door Peter Redeker op 17 maart 2015

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er is de afgelopen weken nogal wat ophef geweest over het standpunt van de voorzitter van de PvdA Ten Boer over een stemadvies n.a.v. het gaswinningsdebat in de Tweede Kamer. Wellicht ten overvloede willen wij als afdeling benadrukken dat wij iedereen met een sociaal hart willen oproepen om op de Partij van de Arbeid te stemmen bij de komende Statenverkiezingen. Het verkiezingsprogramma “Om de Kwaliteit van het Bestaan” klinkt als een klok. We hebben in de provincie zeer gedreven en betrokken vertegenwoordigers die alles in het werk willen stellen om er voor te zorgen dat Groningen een geweldige provincie blijft om in te wonen en werken. Een Provincie waar we als Partij van de Arbeid zorg hebben voor – en om elkaar!
Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld in het standpunt van onze partijgenoten in de Tweede Kamer bij het gasdebat. Veiligheid van de Groningers lijkt bij hen niet voorop te staan. Omwille van het coalitiebelang nam de PvdAfractie in de Tweede Kamer geen stelling tegen het besluit om de gaswinning voor 2015 vast te stellen op maximaal 39,4 miljard kubieke meter, een onverantwoord hoge hoeveelheid. De Tweede Kamerfractie had in onze ogen moeten eisen dat het gaswinningsbesluit fors naar beneden bijgesteld zou worden in het belang van alle Groningers. Nu moet nog maanden in extra onzekerheid geleefd worden. Wij zijn van mening dat naast alle andere maatregelen, zowel omwille van de veiligheid als het rechtsgevoel van de Groningers, de gaswinning terug gebracht zou moeten worden tot ver onder de 30 miljard kubieke meter.
Een klein positief puntje uit het gasdebat van 12 februari en de bespreking van het rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid op 3 maart is gelegen in het feit dat alle partijen in de Tweede Kamer er nu van doordrongen lijken te zijn dat niet meer getracht moet worden om zoveel mogelijk gas uit de bodem te halen, maar juist zo weinig mogelijk. Helaas nog wel met de restrictie dat wel aan de leveringsplicht moet worden voldaan. De leveringsplicht lijkt daarbij nog steeds belangrijker te zijn dan de veiligheid.
De Partij van de Arbeid in Ten Boer roept ondanks de uitkomsten van het gasdebat hierbij iedereen, maar zeker de mensen met een rood hart, op om bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op de PvdA te stemmen. Dat is goed voor de provincie, goed voor het land en dus goed voor ons allen!

Namens gemeenteraadsfractie en afdelingsbestuur van de PvdA Ten Boer,
Peter Redeker, voorzitter.

Peter Redeker

Peter Redeker

Reigerhof 2 9791 EP  Ten boer 050-2800068 predeker@kpnmail.nl  

Meer over Peter Redeker