8 maart 2014, Ten Boer | Ten Boer

Schoonmaakactie Ten Boer

Laatste van een reeks zaterdagen waarbij wij het zwerfafval opruimen in alle dorpskernen van de gemeente Ten Boer.

Verzamelplaats voor het gemeentehuis