27 mei 2013, Buurhoes | Buurhoes

Ledenvergadering afdeling Ten Boer

A g e n d a – concept

 

1  Opening – vaststelling agenda

2  Verslag over 2012 en plannen voor 2013 van de fractie (punt is blijven liggen op 4 februari)

3  Traject naar gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

                       a. procedure en tijdpad

                       b. voorbereiding kandidatenlijst

                       c. voorbereiding verkiezingsprogramma

                      d. campagneplanning

 Pauze

4  Gemeentelijke herindeling

5  Rondvraag

Sluiting